Skip to content

Milieu-impact veen: eerlijk vergelijken – artikel in Groenten & Fruit

december 8, 2022

De efficiëntie van de Nederlandse tuinbouwsector wordt wereldwijd geprezen, mede door een hoog kennisniveau, sterke infrastructuur en slimme publiek-private samenwerkingen. De duurzaamheid van deze sector staat soms echter ter discussie, bijvoorbeeld als het over veensubstraat gaat. Terecht?

Dit artikel van Duurzaamheidsmanager Folkert Moll werd gepubliceerd in Groenten & Fruit 16/2022.

www.gfactueel.nl

Zoek