Skip to content

Certificaten, lidmaatschappen en kaders van Kekkilä-BVB

We zetten ons in om onze milieuduurzaamheid en veiligheid voortdurend te ontwikkelen. Door middel van metingen en controles en het behalen van certificaten willen wij onze klanten en belanghebbenden tonen dat we ons inzetten om de kwaliteit van onze producten en activiteiten voortdurend te verbeteren.

ISO 9001 KWALITEITSCERTIFICATEN

ISO 9001:2015 is de internationaal bekendste en meest gebruikte norm voor kwaliteitsbeheer. De norm stelt bedrijven in staat hun klanten beter van dienst te zijn en ervoor te zorgen dat producten en diensten voldoen aan de eisen van klanten, belanghebbenden en autoriteiten. De voornaamste doelstellingen van het kwaliteitsbeheer van Kekkilä-BVB zijn het voortdurend verbeteren van de activiteiten, het minimaliseren van de risico’s en het verhogen van de klanttevredenheid. Meer informatie over ISO-normen.

Kekkilä-BVB ISO 9001 kwaliteitscertificaat

Kekkilä-BVB Brill Substrate GmbH ISO 9001 kwaliteitscertificaat

ISO 14001 MILIEUCERTIFICATEN

ISO 14001:2015 is ’s werelds bekendste model van een milieubeheersysteem. ISO 14001 somt de eisen op voor een milieubeheersysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Meer informatie over ISO-normen.

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB ISO Milieucertificaat

ISO 45001 VEILIGHEIDSCERTIFICATEN

ISO 45001:2018 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk (OH&S). ISO 45001 helpt om veilige en gezonde werkplekken te bieden door arbeidsgebonden letsel en ziekteverzuim te voorkomen en door proactief de prestaties op het gebied van OH&S te verbeteren. Meer informatie over ISO-normen.

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ ISO 45001

RHP-KWALITEITSCERTIFICERING

Stichting RHP is een organisatie voor kwaliteitscontrole van tuinbouwsubstraten in Europa, gebaseerd op ketencontrole. RHP controleert grondstoffen en samenstellingen van substraten aan de hand van vastgestelde normen en eisen. Deze normen zijn gebaseerd op chemische, fysische, fytogene en gemeenschappelijke aspecten. Na analyse en goedkeuring krijgt het substraat het RHP-keurmerk. Dit houdt in dat substraten met het RHP-keurmerk veilig, betrouwbaar en specifiek geschikt voor het doeleinde zijn. Onder het RHP-keurmerk kunnen producten worden herleid tot de oorspronkelijke bestanddelen. Het onafhankelijke certificeringsinstituut ECAS controleert regelmatig de productie en de dossiers om te bevestigen dat de substraten in overeenstemming met de specificaties en eisen worden geproduceerd.

Kekkilä-BVB RHP

RPP-CERTIFICERING VOOR VERANTWOORDE TURFPRODUCTIE

De principes en criteria voor RPP (Responsibly Produced Peat) zorgen voor een verantwoord beheer van de turfgronden tijdens en na de turfproductie. Doel van de RPP-certificering is ervoor te zorgen dat turf voor substraten wordt geoogst uit verantwoorde bronnen. Turfgronden met een hoge natuurbeschermingswaarde worden niet geselecteerd. Er wordt gestreefd naar herstel in de oorspronkelijke natuurlijke omstandigheden, zo nauw als mogelijk en praktisch uitvoerbaar is. Het RPP-certificeringsschema bestaat uit vijf hoofdstukken over productie en één over de Chain of Custody: legaliteit, goed bestuur, selectie van de locatie, voorbereiding van de locatie en turfwinning, nagebruik/rehabilitatie, Chain of Custody en RPP-etikettering.

Kekkilä-BVB

Kekkilä-BVB RPP chain of custody

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ RPP Kuislemma

Kekkilä-BVB Eesti 
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste I
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste II

Kekkilä Oy
Kekkilä Oy RPP Linturahka

Hasselfors Garden AB
Hasselfors Garden RPP Ekebymossen

CERTIFICERINGEN QUALITY MARK GOOD SOIL EN BRL

Stichting Quality Mark Good Soil (QMGS) is een onafhankelijk keurmerk voor potgronden voor de consumentenmarkt. QMGS garandeert de kwaliteit, veiligheid, samenstelling, zuiverheid en bruikbaarheid van het product. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandacht voor milieuaspecten en verantwoordelijkheid van het productbeheer maken deel uit van het keurmerk. QMGS-certificering wordt uitgevoerd door Control Union, een onafhankelijk en wereldwijd actief certificeringsinstituut. Meer informatie over de QMGS.

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document dat alle informatie bevat voor de beoordeling van een certificatiesysteem voor Nederlandse groenvoorzieningsproducten. De daarin opgenomen eisen hebben zowel betrekking op het privaatrecht (kwaliteitseisen van de markt) als op het publiekrecht (idem, van overheden). Groenvoorziening is in het bezit van een BRL9341- en BRL9335-certificaat, voor respectievelijk steenachtige substraten en samengestelde grondproducten. BRL-certificering wordt uitgevoerd door KIWA. Meer informatie over de BRL (alleen beschikbaar in het Nederlands).

BVB
BVB Quality Mark Good Soil
BVB BRL9335-4 Samengestelde grondproducten
BVB BRL9341 Steenachtige producten

Lidmaatschappen en frameworks

VN Global Compact

Verbintenis van de CEO om universele duurzaamheidsprincipes toe te passen en stappen te ondernemen om de VN-doelstellingen te ondersteunen.

VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten

De wereldwijde norm voor het voorkomen en aanpakken van het risico van negatieve gevolgen voor de mensenrechten.

Carbon disclosure project (CDP) 

Een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk die het wereldwijde openbaarmakingssysteem beheert om hun milieueffecten te beheren.

Global Reporting Initiative (GRI)

Een kader voor duurzaamheidsrapportage dat bedrijven helpt hun impact op kritieke duurzaamheidskwesties te communiceren.

Methodologie voor de beoordeling van het netto-effect van het Upright Project

Een model om op geautomatiseerde wijze de netto impact van bedrijven op mensen, planeet, maatschappij en kennis te kwantificeren.

Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD)

Een kader voor de integratie van de evaluatie van klimaatgerelateerde risico’s en kansen in het bedrijfsbeheer.

Zoek