Hoppa över innehåll

Hållbarhet och e-learning

januari 7, 2020

“Engagerande verktyg för e-learning kommer att utveckla branschen mot hållbarhet”

Hållbarhet som strategi

I dag är hållbarhet inte längre en trend, det är en medveten och långsiktig strategi integrerad i kärnverksamheten. Hållbarhet handlar om att möta de globala klimatförändringarna och om att driva företag med framtiden i sikte.
– I hållbarhetsarbetet är vi övertygade om att om vi ska nå målen så måste vi göra det tillsammans. Tillsammans innebär att involvera våra kunder, partners och intressenter i hela värdekedjan. Det är här vår plattform för e-learning passar in, säger Julien Boijmans, Sustainability Manager, Kekkilä-BVB.

Fyra hållbara initiativ

Kekkilä-BVB har identifierat fyra hållbara initiativ baserade på FN: s 17 globala hållbarhetsmål. Ett av våra fyra initiativ, Flourishing people, inkluderar ett projekt med e-learning. Nyckeln för att lyckas nå våra hållbarhetsmål är att engagera våra kunder. Utvecklingen av en e-learning-plattform som är interaktiv känns som rätt väg att gå. Kunskapsutbyte är centralt för att möta framtiden.

– Genom e-learning erbjuder vi utbildning i våra hållbara mål. Vi tränar i hållbar odling, visar våra produkter och diskuterar fördelar med de olika råmaterial vi erbjuder. På det sättet visar vi att vi fyller ordet hållbarhet med kunskap, säger Julien.

Julien är projektledare för ett av de nio projektgrupper som ska ta hållbarhetsstrategin i mål.

Skapa insikt via kommunikation

E-learning-utbildningen erbjuds först internt i syfte att utbilda medarbetarna. Medarbetarnas feedback på innehållet är mycket viktigt, deras feedback kan rapporteras in direkt i systemet.
– På det sättet lär vi oss av varandra, till exempel har våra säljare mycket värdefull kunskap om vad våra kunder vill ha, säger Julien.

Involverade medarbetarna gynnar också kunderna

– Baserat på vad våra kunder odlar, vilka lokala förhållanden som råder samt vilken teknisk utrustning som finns i växthusen betyder hållbar odling olika för våra kunder . Att få feedback från kunder om deras utmaningar betyder allt, säger Julien.

Fördelar med ett digitalt verktyg

Ett digitalt verktyg har många fördelar. En fördel är att det alltid är tillgängligt och att alla som är intresserade kan delta så många gånger han eller hon önskar. Den största fördelen är att verktyget är interaktivt, vi berättar vår historia och sedan ställer vi frågor. Med hjälp av de svar vi får utvecklar vi och lär oss.

– Tack vare de svar vi får kan vi utveckla kurserna och enkelt uppdatera innehållet i verktyget, säger Julien.

Verktyget strukturerar information om vad människor är intresserade av. På det här sättet kan vi bjuda in människor utifrån intresseområde samt när vi har något nytt att berätta.

Olika globala strategier för hållbarhet

När man pratar hållbarhet pratar man också värden. Kundvillkor och odling globalt ser mycket olika ut. Naturligtvis vet vi att den politiska agendan för hållbarhet ser olika ut i olika länder. Jämför vi Central- och Nordeuropa till exempel med Latinamerika så ser det väldigt olika ut. Utmaningen är dock att göra hållbarhet lönsamt för var och en av våra kunder.

Slutkunden har makten att driva förändringen

– Vi är alla del av ett ”push and pull” -samhälle. Med “push” menar vi att vi vet att klimatfördelningen jagar oss, det finns fakta som ingen kan ignorera. Frågan är vem som driver förändringen? Vi är alla en del av värdekedjan och det är slutkonsumenten som har makt att skapa förändring, den så kallade “pull” -effekten. Detta innebär att branschen måste producera produkter som konsumenterna vill köpa. Och hållbarhet är ett viktigt argument när konsumenterna gör sina val, säger Julien.

Frågor om utbildning i hållbarhet genom e-learning? Kontakta Folkert Moll.

 

 

Search