Hoppa över innehåll

Uppförandekod

 • Vi hjälper varandra att lyckas och söker efter win-win-relationer
 • Vi har nolltolerans för diskriminering och olämpligt beteende
 • Vi antar att vi har goda avsikter med vår kommunikation
 • Vi ser människan bakom rollen
 • Vi lyssnar aktivt och kommunicerar på ett öppet och respektfullt sätt
 • Vi fokuserar på genomförande medan vi planerar framåt
 • Vi har mod att lösa även de svåraste frågorna i tid
 • Vi uppmuntrar att söka och ge feedback
 • Vi firar framgångar och vi drar lärdomar av misslyckanden
 • Vi engagerar oss i organisationen, att vi växer som människor samt att andra växer
 • För att stödja vårt dagliga arbete och för att stödja andra, är vi fast beslutna att söka och ge feedback om hur vi hanterar dessa principer

Search