Hoppa över innehåll

Hållbara förpackningar

Hållbara förpackningar och vår process

Bilderna på tv av plastpåsar i våra världshav är chockerande. Bilder som har gjort att våra företag skyndar på omställningen samt återvinningen av plast. På Kekkilä-BVB har vi tagit fram en strategi som stöder målen om mer hållbara förpackningar samt behovet av att arbeta tillsammans i hela värdekedjan.

Vilka mål sätter Kekkilä-BVB?

“På Kekkilä-BVB sätter vi kundens framgång i fokus genom att säkerställa högkvalitativa produkter för våra kunder. En nyckelfaktor för att uppnå det är att erbjuda hållbara förpackningar. Våra förpackning är idag helt gjord av plast, ett material valt för dess exceptionella egenskaper och fördelar som töjbarhet, styrka och hållbarhet under transport. Vi inser såklart också att plast är ett stort miljöproblem och vi har ansvar att vidta åtgärder. Kekkilä-BVB kommer därför till 2024 att ersätta 80% virgin (oljebaserad) plast i våra förpackningar med återvunnen plast eller alternativa förpackningsmetoder. Till dess ska  100% av våra förpackningar vara återvinningsbara. ‘ Läs om alla våra hållbarhetsmål på företagets webbplats för Kekkilä-BVB. I Tyskland har vi redan ersatt 80% av plasten i påsarna med återvinningsbar plast.

Hur fungerar våra förpackningar idag?

”Våra förpackningar är av två sorter, den ena sorten är de påsar eller balar som innehåller våra jordar eller substrat. Beroende på vilken kund det är transporteras vårt material i påsar i flera storlekar, från 45 liters påsar upp till stora balar på upp till 300 liter. Dessa påsar består vanligtvis av tre lager: det yttre lagret som har ett tryck i färg på utsidan, ett mittenlager samt det inre svarta lagret som blockerar ljus från att förstöra jorden samt att alger och andra oönskade organismer börjar växa. Påsarna och balarna är de största förpackningar vi har, den andra sortens förpackningar är de plastfilmer som är lindade runt eller över pallen och som skyddar vid transport.

Vad är den totala mängden plastförpackningar?

“Vi använder årligen upp till 3 300 ton plast i våra förpackningar på Kekkilä-BVB. Ungefär 72% används inom detaljhandeln samt inom landscaping (park), 25% inom professionell odling och de resterande 3% används i affärsenheten för råvaror. ‘

Vilka alternativa mer hållbara förpackningsmaterial undersökte Kekkilä-BVB?

“Vi genomförde olika tester med alternativa material som biobaserat, biologiskt nedbrytbart och återvunnet material. Det primära syftet med dessa tester var att undersöka kvalitetsnivån vad gäller förseglingsbarhet. Dessutom undersökte vi också hur ljus och vatten påverkar samt visuella utseendet. Det sekundära syftet var att se hur våra produkter skulle reagera med olika material. Vi jämförde också miljöpåverkan gällande alternativen. ‘

Vad är skillnaden mellan biobaserat och biologiskt nedbrytbart?

“Biobas avser råvaran. Dessa är förnybara naturresurser, som majs eller potatis. Materialet är emellertid inte alltid nedbrytbart. Biologisk nedbrytbar förpackning är däremot det. Svampar och bakterier kan enkelt bryta ner denna förpackning. Microorganismerna omvandlar det till vatten, CO2 och metan. Men nedbrytbarheten säger ingenting om hastigheten med vilket detta sker och under vilka omständigheter. Biobaserat material kan vara mer hållbart än oljebaserad plast om du vet materialets ursprung.

Hållbarhet uppnås genom minskade växthusgasutsläpp och en lägre användning av icke-förnybara energikällor jämfört med oljebaserad plast. Hur marken påverkas vid odling av råvaror som används vid biobas står inte klart men kan komma att påverka hållbarhetseffekten. Vi har därför beslutat att utesluta biobaserade förpackningsmaterial tills vi vet mer. ‘

Biologiskt nedbrytbar plast

”Biologiskt nedbrytbar plast ses i allmänhet inte som en lösning på problemet med” plastsoppan i haven ”. Det beror på att biologiskt nedbrytbar plast har ett stort CO2-fotavtryck. Därför har Kekkilä-BVB beslutat att använda biologiskt nedbrytbart material endast i exceptionella situationer. Ett exempel på en sådan situation är när länder inte har fullt utvecklade återvinningssystem på plats. I sådana länder finner förpackningsavfall ofta vägen till naturområden där det förorenar miljön.”

Mål med våra förpackningar

“Förpackningar kan bara kallas hållbara när vi har uppnått ett slutet system. I ett sådant system samlar vi in, återvinner och återanvänder plastavfallet till antingen nya förpackningsmaterial eller andra applikationer. För närvarande finns det inget fullt slutet system. Vi tror att ett slutet system är vägen fram.”

Hur kommer vi att bidra till ett slutet system?

“Vi kommer att hjälpa till att skapa en marknad för återvunnen plast genom att använda återvunnet material i våra förpackningar. Dessutom kommer vi att se till att alla förpackningar vi använder är återvinningsbara. Genom detta vill vi se till att de resurser som behövs används på det mest optimala sättet och så ofta som möjligt. Detta är redan vanligt med “hård” plast som krukor och brickor men inte med flexibel plast som det som används i påsar. ‘

Vilka justeringar kommer att genomföras för att nå en mer hållbar förpackning?

Som vi förklarade tidigare består påsar som används för att packa jord av tre lager. Det är möjligt att återvinna material i de två inre skikten medan det yttre skiktet förblir 100% oljebaserad plast. Detta garanterar att förpackningen behåller sitt högkvalitativa utseende samt sin styrka. För närvarande används inget återvunnet material i plastfolier eftersom det minskar deras töjbarhet och styrka. ‘

Vad förväntar vi oss av våra partners?

“Vi vill arbeta tillsammans i värdekedjan. Ett av våra kärnvärden är att ´lyckas tillsammans´. Det är exakt vad som behövs för att skapa ett återvinningssystem. I framtiden kommer vi att samarbeta med globala och lokala partners för att hantera utmaningar vad gäller plaståtervinning världen över. Utmaningarna är ofta landsspecifika. År 2030 ska Kekkilä-BVB vara ett företag som har ett positivt nettoresultat på miljön – men vi kan inte uppnå detta själva. Vi kan bara uppnå det genom samarbete. ‘

Search