Hoppa över innehåll

Målet om 80% återvunnet material på tyska konsumentmarknaden

 

Kundens framgång i fokus

På Kekkilä-BVB sätter vi kundens framgång i fokus genom att säkerställa högkvalitativa produkter för våra kunder. En nyckelfaktor för att uppnå det är att erbjuda hållbara förpackningar.

Våra förpackningar

Våra förpackningar är idag helt gjord av plast, ett material valt för dess exceptionella egenskaper och fördelar som töjbarhet, styrka och hållbarhet under transport. Vi inser såklart också att plast är ett stort miljöproblem och vi har ansvar att vidta åtgärder. Kekkilä-BVB kommer därför till 2024 att ersätta 80% virgin (oljebaserad) plast i våra förpackningar med återvunnen plast eller alternativa förpackningsmetoder. Till dess ska  100% av våra förpackningar vara återvinningsbara.

Våra hållbarhetsmål
Läs om alla våra hållbarhetsmål på företagets webbplats för Kekkilä-BVB. I Tyskland har vi redan ersatt 80% av plasten i påsarna med återvinningsbar plast.

Action

Förra året utvecklade vi en hållbar förpackningsplan där vi redogjorde för stegen per BU som behövdes för att uppnå vårt mål om att ersätta 80% virgin plast i våra förpackningar med återvunnen plast eller alternativa förpackningslösningar fram till 2024.

Tack vare vår strategi kommer vi att bidra till en cirkulär samt ett slutet kretslopp för den plast som används i våra förpackningar. Genom att göra detta kommer vi att bidra till SDG 14: livet under vatten samt bidra till att förhindra och avsevärt minska havsföroreningar av alla slag. I år tog vårt detaljhandelsteam i Tyskland ett stort steg framåt mot att nå det målet!

80% återvunnet material i förpackningar på tyska marknaden

Det steg som togs beskrivs i vår strategi för hållbara förpackningar 2020 och innebär att det tyska detaljhandelsteamet skulle anta standarden på 80% återvunnet material i sina förpackningar. Beroende på kundernas behov, användes förpackningsmaterial med mindre återvunnet material. I år köpte vi 13.599.500 meter plast för användning i tysk detaljhandel. 51% av det uppfyller standarden i våra hållbar förpackningsstrategi eftersom den innehåller 80% återvunnet material.

Plast med mindre återvunnet material, varför?

För att möta kundernas behov köpte vi också plast som innehåller mindre återvunnet material. 39% av det köpta materialet innehåller 30% återvunnet material och 10% är nyplast som innehåller 0% återvunnet material.

Våra förpackningar är av två sorter

Våra förpackningar är av två sorter, den ena sorten är de påsar eller balar som innehåller våra jordar eller substrat. Beroende på vilken kund det är transporteras vårt material i påsar i flera storlekar, från 45 liters påsar upp till stora balar på upp till 300 liter. Dessa påsar består vanligtvis av tre lager: det yttre lagret som har ett tryck i färg på utsidan, ett mittenlager samt det inre svarta lagret som blockerar ljus från att förstöra jorden samt att alger och andra oönskade organismer börjar växa. Påsarna och balarna är de största förpackningar vi har, den andra sortens förpackningar är de plastfilmer som är lindade runt eller över pallen och som skyddar vid transport.

Hur mycket plast använder vi?

“Vi använder årligen upp till 3 300 ton plast i våra förpackningar på Kekkilä-BVB. Ungefär 72% används inom detaljhandeln samt inom landscaping (park), 25% inom professionell odling och de resterande 3% används i affärsenheten för råvaror. ‘

Resultat

Förpackningar kan bara kallas hållbara när vi har uppnått ett slutet system. I ett sådant system samlar vi in, återvinner och återanvänder plastavfallet till antingen nya förpackningsmaterial eller andra applikationer. För närvarande finns det inget fullt slutet system. Vi tror att ett slutet system är vägen fram.

För mer information kontakta Ron Janssen.

Search