Skip to content

Fire at Kekkilä-BVB´s Grubbenvorst production site – situation under control / Brand in fabriek van Kekkilä-BVB in Grubbenvorst – situatie onder controle

May 16, 2022

On Sunday the 15th of May there was a fire at the bark department on the Grubbenvorst site. Factory was not working at the time of the accident and there were no people injuries. One building and some machinery were damaged. The cause of the fire is being investigated.
The production can continue on the site and at the moment it seems that all customer orders can be met with minor delays, if any. Although it seems very unlikely that growing media materials were impacted, careful quality assessment will be done in any case.

We wish to thank the local fire department and our safety personnel for the quick actions taken to prevent and further damage.

————–

Op zondag 15 mei jl. is er brand uitgebroken in de schorsafdeling van de fabriek in Grubbenvorst. Op het moment van het ongeval was de fabriek niet in bedrijf en zijn er geen gewonden gevallen. Een hal en enkele machines hebben schade opgelopen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
De productie kan worden voortgezet en op dit moment lijkt het erop dat alle bestellingen van klanten kunnen worden afgehandeld met een kleine vertraging, als die er al is. Alhoewel het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat grondstoffen werden aangetast, zullen er zorgvuldige kwaliteitsbeoordelingen worden uitgevoerd.

We willen graag de plaatselijke brandweer en ons veiligheidspersoneel bedanken voor de snelle acties die werden ondernomen om verdere schade te voorkomen.

Search