Skip to content

Stefan Verbunt, Directeur, Griffioen vaste planten / Green to Colour

January 27, 2021

Stefan Verbunt (51) is getrouwd met Julia en vader van 3 prachtige dochters. Voordat hij bij Griffioen Wassenaar kwam werken heeft hij 18 jaar voor het Ministerie van LNV gewerkt in verschillende functies; variërend van hardcore beleid tot uitvoering. In die periode heeft hij ruim 8 jaar in het buitenland gewoond. Rode draad bij al zijn werkzaamheden was zijn inzet voor en met het Nederlandse agro-bedrijfsleven. In 2019 is Stefan in dienst getreden bij Griffioen Wassenaar; sinds 1,5 jaar oefent hij de functie uit van Algemeen directeur. Stefan heeft een frisse maar brede maatschappelijk kijk de zaken, staat positief in het leven en ziet het als zijn taak zich dienend op te stellen vis-a-vis zijn medewerkers en gelooft inspirerend leiderschap.

Search