Hoppa över innehåll

Bytte från lastbil till tåg och minskade utsläppen med 40%

Kekkilä-BVB lät sina transporter gå via tåg istället för via lastbil och minskade därmed Co2-utsläppen med 40%.

Bakgrund: Genom vårt LCA-ECI-system har vi insikt i transportutsläpp, och när vi bytte från lastbil till tåg minskade utsläppen (utsläppsmodalitet lastbil mot tåg). Det första steget är att kontinuerligt minska Co2-utsläppen till 2024.

Utmaning

Våra råvaror importeras från hela världen och när de blandats till substrat transporteras de till våra kunder. Eftersom våra produkter är tunga och skrymmande varor och skickas till fler än 100 länder är transport något som måste beaktas. Förutom att delta i flera livscykelanalysprojekt (LCA-projekt) med organisationer som Growing Media Europe (GME), använder vi också ett LCA-system från Ecochain. Det systemet låter oss få insikt i vårt fotavtryck genom en miljökostnadsindikator (ECI) och vi gör insatser i enlighet med systemet.

Tillvägagångssätt

Under 2018-2019 har vi gjort flera förändringar i vår leveranskedja för att minska miljöpåverkan från vår inkommande logistik. En av dem är att transportera blocktorv från Sverige till Nederländerna via järnväg snarare än med lastbilar. Varje år transporterar vi blocktorv från Sverige till Nederländerna med lastbil, cirka 900 lastbilar årligen. Genom att ändra transportsätt till järnväg kan vi transportera samma mängd varor mer hållbart.

Resultat

Genom att transportera via järnväg sparar vi miljömässigt cirka 247 500 kilogram varje år. Det innebär att vi kan minska 40% av Co2-utsläppet jämfört med lastbilstransporterna.

Ungefär. 96% av våra leveranser av torv från Sverige ersätts av tåg. Det är en omställning vi har gjort på två år.

Frågor om vårt initiativ Sustainable food & living? Kontakta Julien Boijmans.

Information om hur vi beräknar Co2-utsläpp, finns här.

Search