Hoppa över innehåll

Vårt mål: En arbetsplats där människor trivs

För Kekkilä-BVB är det viktigt att vara ett företag där människor trivs och vill arbeta.

Bakgrund

Kekkilä-BVB har deltagit i studien Great Place to Work. Studien ser vi som en startpunkt för vårt arbete att bli ett företag där människor verkligen kan blomstra.

Studien gjordes i följande länder; Nederländerna, Finland, Sverige, Estland, Tyskland, Spanien och Australien. Svarsfrekvensen var bra (74,29%).

Great Place to Work-studien visade att vårt förtroendeindex är 65%, vilket är på en bra nivå. Det bästa resultat som uppnåtts i den här studien gjord i annat företag är 85%. Det är definitivt den nivå som vi vill nå de kommande åren. Vi fick många öppna svar från våra medarbetare runt om i organisationen också från de olika länderna, svar vi kommer att analysera och bemöta.

Studien visar att våra medarbetare är mycket stolta över vårt företag och de tycker att informationen i företaget kommuniceras på ett lättillgängligt sätt. Graden av styrning från chefer är generellt sett på en mycket bra nivå vilket innebär att människor känner att de kan fatta beslut och arbeta självständigt i hög grad. Möjligheterna att utveckla och styra sitt eget arbete ligger också på en mycket bra nivå.

Vidare blev vi glada för att förtroendet för ledningen ligger på en hög nivå. Vi är också glada över att andelen kvinnor som arbetar på Kekkilä-BVB i mycket hög utsträckning är nöjda med att arbeta hos oss. Forskning visar att män brukar vara mer nöjda än kvinnor i denna typ av undersökningar. Vi kommer naturligtvis att göra ansträngningar för att öka nöjdheten även hos män. Jämställdhet är mycket viktigt för oss i vår nordisk-holländska företagskultur.

Hållbarhetsstrategi och välmående på jobbet

Vi låter fyra värdeord styra oss i vårt arbete. Våra värderingar – Med fokus på kundframgång, lyckas tillsammans, mod att förnya och förtroende genom respekt – kommer att vägleda oss i arbetet att bli den bästa arbetsplatsen i vår bransch.  Våra medarbetares välbefinnande är också ett av målen i vår hållbarhetsstrategi under vårt initiativ Välmående och utveckling på arbetet. När våra medarbetare mår bra och är nöjda är kunderna också nöjda.

Förbättringsområden

Våra förbättringsområden gäller det interna samarbetet där kvaliteten på samarbetet är nyckeln, inte mängden samarbeten. Vi måste också bli bättre på att låta våra medarbetare kunna fatta beslut samt öka kommunikationen vid beslut. Vi måste göra det i och mellan teamen och vi måste utvecklas genom ledarskapsutbildningar.

Frågor om vårt initiativ Flourishing people eller Välmående människor som vi kallar det eller om Kekkilä-BVB som arbetsplats tveka inte att kontakta oss? Kontakta Jari Mörö, HR-chef, Kekkilä-BVB eller någon av våra medarbetare.

Vill du läsa mer? Ta del av vår Great Place to Work studie bra arbetsplats!

Search