Hoppa över innehåll

Garagetaket blev klimatanpassat grönområde

Bakgrund

Diskussioner angående en ombyggnation ave torget ovanpå ett garage i Clausplein Eindhoven i Nederländerna höll på i flera år. I samtalen deltog invånare, företagare och kommunen. Målet var att göra stenmiljön på Clausplein lite mer grön. Clausplein är också taket på ett parkeringsgarage. År 2019 skickade kommunen ut en anbudsförfrågan om vem som kunde klimatanpassa platsen bäst, ett anbud som vanns av de gröna experterna från Donker Groen. Optigrün kallades in av dem för att leverera ett klimatanpassat taksystem. Optigrün samarbetar med BVB Landscaping.

Klimatanpassat taksystem

Nederländerna upplever många fler värmeböljor än tidigare, också mycket mer regnmassor. När Vlijm Henn, direktör för Optigrün Benelux, presenterade sin idé om ett klimatadaptivt taksystem, erbjöd han en lösning med reglerande effekt; lösningen löste både vattenbrist och stora vattenmassor. Utmaningen var att hitta rätt synergi mellan retentionsskiktet och substratet.

– Regnvatten sugs upp i underlaget. När det är mättat läcker den in i en WRB (vattenretentionslåda, red.), ett tomt utrymme på 15 cm. Här samlas regnvattnet och sugs upp av växtligheten ovanpå taket successivt. Detta gör att substratet inte torkar ut och vegetationen kan växa optimalt, säger Vlijm.

Smarta flödessystem för vatten

Vlijm har tidigare erfarenhet av att implementera smarta flödessystem för takträdgårdar. En reglerande ventil sköter dräneringen över regnvattenavloppet. Ventilen är stängd året runt men kan öppnas. Kommunen har sedan placerat sensorer framför Clausplein för att mäta fuktinnehållet.

– Om det ser ut att komma mycket regn samt att mycket regnvatten redan är lagrat öppnar ventilen och vattnet släpps ut mot en tank, så att det görs plats för det inkommande regnvattnet.  Senare kan vattnet pumpas tillbaka under torka. Det vi erbjuder är en klimatanpassad design, lämplig för mycket våta perioder och för perioder av värme och torka, säger Vlijm.

Speciellt trädgårdssubstrat för tak

Enligt Vlijm är utmaningen med utformningen av retentionstak synergin mellan retentionslagret och substratet. Taksubstratet får inte torka ut, det får alltså inte bildas lera. Jarno van Veelen från BVB Landscaping tittade på ett speciellt substrat för Clausplein.

– Substratet som nu ligger består av mycket fint, organiskt material och har en bättre kapilläreffekt och en större vattenhållfasthet än andra takträdgårdssubstrat, säger Jarno.

Optigrün och BVB Landscaping arbetar för närvarande med att utveckla några nya substratprodukter för olika takapplikationer i stadsområden. En av dessa är Urban Roof Soil Läs Productblad-BVB-Urbanroof-Soil, länk här.

För mer information kontakta gärna Jarno van Veelen.

Search