Hoppa över innehåll

Hållbar skörd och efterbehandling av torvtäkter


Att förbereda en torvtäkt för torvskörd är en väldigt reglerad aktivitet. Tillstånd krävs, även om regleringen varierar från land till land. I alla skeden av skördeprocessen beaktas miljön. Beaktningen gäller främst hanteringen av vattnet i torvtäkten. Mer specifikt är det skördeprocessens påverkan på vattendraget samt behandlingen av vattnet som står i fokus. Vid torvtäkterna används alltid den bästa och mest tillgängliga tekniken (BAT) och hänsyn tas från fall till fall. BAT tar hänsyn till de särskilda förhållanden som råder vid varje torvtäkt.

Tekniker vid torvskörd
Behandling av överflödigt vatten året runt eller kemisk rening är de vanligaste teknikerna vid torvskörd. Det är viktigt att se till helårsflödet av vattnet året runt, oavsett storleken på skörden. Om det inte är möjligt att göra det måste vattenbehandlingen vara minst lika effektiv som överflödet. Andra metoder kan vara att se till vegetationsfält, våtmarkerna eller använda kemisk rening. Den bästa tillgängliga tekniken för skörd i dessa områden kan också vara en kombination av flera olika metoder.

Målet är 100% BAT
Vårt mål har alltid varit och kommer fortsättningsvis att vara 100% BAT. Detta är en del av vårt hållbara skörd- och efterbehandlingskoncept för torvtäkter. 100% BAT börjar med att planera vattenreningsstrukturer på plats. BAT inkluderar överflöd och kemisk rening, som nämnts tidigare. Vid användning av vegetationsfält leds vatten från torvtäkten till en sedimentationsdamm. Här separeras majoriteten av slammet genom att sjunka ner i botten av dammen. Härifrån leds vattnet till ett överflödesfält, till ett vegetationsfält eller till en våtmark, som effektivt binder fasta ämnen och näringsämnen. Kemisk rening är lämplig för områden där det inte finns något område med överflöde eller vid andra förbättrade metoder.

Frågor om Biodiversity & restauration? https://www.neova-group.com/en/sustainability/environmental-responsibility

Search