Jäta sisu vahele

Kekkilä-BVB sertifikaadid, liikmelisus ja raamistikud

Täiustame end keskkonnasäästlikkuse ja ohutuse valdkonnas järjepidevalt. Mõõtmise ja jälgimise ning sertifikaatide omandamisega tahame oma klientidele ja huvirühmadele näidata, et soovime pidevalt parandada oma toodete ja tegevuse kvaliteeti.

ISO 9001 KVALITEEDISERTIFIKAADID

ISO 9001:2015 on rahvusvaheliselt kõige tuntum ja laialdasemalt kasutatav kvaliteedijuhtimisstandard. Standard võimaldab ettevõtetel kliente paremini teenindada ning tagada toodete ja teenuste vastavus klientide, huvirühmade ja ametiasutuste nõuetele. Kekkilä-BVB kvaliteedijuhtimise peamine eesmärk on pidevalt parandada tegevust, vähendada riske ja suurendada klientide rahulolu. Lisateave ISO standardite kohta.

Kekkilä-BVB ISO 9001 kvaliteedisertifikaat

Kekkilä-BVB Brill Substrate GmbH ISO 9001 kvaliteedisertifikaat

ISO 14001 KESKKONNASERTIFIKAADID

ISO 14001:2015 on maailma tuntuim keskkonnajuhtimise süsteemi mudel. ISO 14001 standardis kirjeldatakse keskkonnajuhtimissüsteemi nõudeid, mida organisatsioon saab kasutada oma keskkonnaalase tegevuse parandamiseks ja säästva arengu edendamiseks. Lisateave ISO standardite kohta.

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB ISO 14001 keskkonnasertifikaat

ISO 45001 OHUTUSSERTIFIKAADID

Standardis ISO 45001:2018 kirjeldatakse töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise süsteemi nõudeid. ISO 45001 aitab luua ohutuid ja tervist säästvaid töökohti tööõnnetuste ja haiguste ennetamise ning töötervishoiu ja -ohutuse ennetava parandamise kaudu.Lisateave ISO standardite kohta.

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ ISO 45001

RHP KVALITEEDISERTIFIKAAT

Foundation RHP on Euroopa taimekasvatussubstraatide kvaliteedikontrolli organisatsioon, mis kontrollib kogu tooteahelat. RHP kontrollib substraatide toorainet ja koostist kehtivate standardite ja nõuete alusel. Need standardid põhinevad keemilistel, füüsikalistel, fütogeensetel ja üldistel aspektidel. Pärast analüüsimist ja heakskiitmist saab substraat RHP kvaliteedimärgise. See tähendab, et RHP kvaliteedimärgisega substraadid on ohutud, töökindlad ja kasutusotstarbeks sobivad. RHP kvaliteedimärgisega toodete päritolu on võimalik kuni algsete koostisosadeni kindlaks teha. Sõltumatu sertifitseerimisinstituut ECAS kontrollib tootmist ja koostab regulaarselt aruandeid substraatide tootmise kohta kooskõlas tehnilise kirjelduse ja nõuetega.

Kekkilä-BVB RHP

VASTUTUSTUNDLIKU TURBATOOTMISE
RPP SERTIFIKAAT

The RPP (Responsibly Produced Peat) Principles and Criteria kindlustavad turbamaardla vastutustundliku juhtimise turbatootmise ajal ja pärast seda. RPP sertifikaadi eesmärk on tagada, et substraatides kasutatakse üksnes vastutustundlikult toodetud turvast. Kõrge säilitusväärtusega turbavälju ei valita. Eesmärk on algsete looduslike tingimuste taastamine võimalikult suures ja praktikas otstarbekas ulatuses. RPP sertifitseerimiskava sisaldab viit peatükki tootmise ja ühte peatükki järelevalveahela kohta: õiguslikkus, hea juhtimismistava, maardla valimine, maardla ettevalmistamine ja turba kaevandamine, kasutusjärgne tegevus / taastamine, järelevalveahel ja RPP märgistus.

Kekkilä-BVB

Kekkilä-BVB RPP järelevalveahel

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ RPP Kuislemma

Kekkilä-BVB Eesti 
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste I
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste II

Kekkilä Oy
Kekkilä Oy RPP Linturahka

Hasselfors Garden AB
Hasselfors Garden RPP Ekebymossen

HEA MULLA KVALITEEDIMÄRGIS JA BRL-i SERTIFIKAADID

Hea mulla kvaliteedimärgise sihtasutus (QMGS) on sõltumatu asutus, mis annab välja laiatarbeturule mõeldud istutusmuldade kvaliteedimärgist. QMGS tagab toote kvaliteedi, ohutuse, õige koostise, puhtuse ja kasutatavuse. Selle kvaliteedimärgise puhul on olulised aspektid ka sotsiaalne vastutus, tähelepanu pööramine keskkonnaaspektidele ning tootejuhtimise alane vastutus. QMGS-i sertifitseerimise viib läbi sõltumatu ja üleilmselt tegutsev sertifitseerimisinstituut Control Union. Lisateave QMGS-i kohta.

Hindamisjuhend (BRL) on dokument, mis sisaldab kogu teavet Hollandi haljastustoodete sertifitseerimissüsteemi hindamise kohta. Selles sisalduvad nõuded on seotud nii eraõiguse (turu kvaliteedinõuded) kui ka avaliku õigusega (ehk õigusaktidega). Haljastusvaldkonna sertifikaadid BRL9341 ja BRL9335 on vastavalt kiviste substraatide ja komposiitmullatoodete kohta. BRL-i sertifikaate annab välja KIWA. Lisateave BRL-i kohta (ainult hollandi keeles).

BVB
BVB hea mulla kvaliteedimärgis
BVB BRL9335-4 Samengestelde grondproducten
BVB BRL9341 Steenachtige producten

Liikmelisus ja raamistikud

ÜRO säästva arengu raamistik

Tegevjuhi avaldus üldiste säästlikkuspõhimõtete rakendamise ja ÜRO eesmärkide toetamise kohta.

ÜRO juhtpõhimõtted ettevõtluse ja inimõiguste kohta

Üleilmne standard inimõigute rikkumise riski ennetamise ja vähendamise kohta.

Süsinikuheite avalikustamise projekt (CDP)

Mittetulundusühing, mis peab keskkonnamõju juhtimiseks kasutatavat üleilmset süsinikuheite avalikustamise süsteemi.

Üleilmne aruandlusalgatus (GRI)

Säästva arengu aruandluse raamistik, mis aitab ettevõtetel esitada teavet oma mõju kohta olulistele säästva arengu aspektidele.

Upright Projecti puhasmõju hindamise metoodika

Mudel, mis kvantifitseerib automaatselt ettevõtete puhasmõju inimestele, planeedile, ühiskonnale ja teadmistele.

Kliimaga seotud finantsteabe avalikustamise töörühm (TCFD)

Raamistik, mis käsitleb kliimaga seotud riskide ja võimaluste hindamist ettevõtte juhtimissüsteemis.

Otsi