Hyppää sisältöön

Kekkilä-BVB:n sertifikaatit, jäsenyydet ja puitteet

Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään ympäristön kestävyyttä ja turvallisuutta. Mittauksilla ja seurannalla sekä sertifikaattien hankkimisella haluamme osoittaa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme, että olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja toimintamme laatua.

ISO 9001 LAATUSERTIFIKAATIT

ISO 9001:2015 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi. Standardin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät niin asiakkaiden, sidosryhmien kuin viranomaistenkin vaatimukset. Neova-konsernissa laatujohtamisen päätavoitteet ovat toiminnan jatkuva parantaminen, riskien minimointi ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Lue lisää ISO-standardeista (sivusto on englanniksi).

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB ISO 9001 laatusertifikaatti
Kekkilä-BVB ISO 9001 Quality Certificate
Kekkilä-BVB Brill Substrate GmbH ISO 9001 Quality Certificate

ISO 14001 YMPÄRISTÖSERTIFIKAATIT

ISO 14001:2015 on maailman tunnetuin ympäristöjohtamisjärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Lue lisää ISO-standardeista (sivusto on englanniksi).

Kekkilä-BVB
Kekkilä-BVB ISO 14001 ympäristösertifikaatti
Kekkilä-BVB ISO 14001 Enviromental Certificate

ISO 45001 TURVALLISUUSSERTIFIKAATIT

ISO 45001:2018 -standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä. Standardin avulla voidaan mm. kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja. Lue lisää ISO-standardeista (sivusto on englanniksi).

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ ISO 45001

RHP-LAATUSERTIFIKAATIT

RHP-organisaatio valvoo kasvualustojen laatua Euroopassa. Laatumerkin tehokkuus perustuu kasvualustatuotteiden koko toimitusketjun valvontaan. RHP tarkastaa kasvualustojen raaka-aineet ja koostumukset standardien ja vaatimusten mukaisesti. Standardit perustuvat kemiallisiin, fysikaalisiin, kasvinsuojelullisiin ja yleisiin näkökohtiin. Hyväksyttyjen analyysien ja auditointien jälkeen tuote saa RHP-laatumerkin. RHP-laatumerkillä varustetut tuotteet ovat täten turvallisia, luotettavia ja tarkoitukseensa sopivia. RHP-laatumerkin saaneet tuotteet voidaan jäljittää raaka-aineisiin saakka. Riippumaton sertifiointilaitos, ECAS, tarkistaa sekä toiminnan ja tietojen vaatimustenmukaisuuden säännöllisesti varmistaakseen että sertifioidut kasvualustatuotteet on valmistettu vaatimusten mukaisesti.

Kekkilä-BVB RHP

VASTUULLISEN TURVETUOTANNON RPP-SERTIFIKAATIT

RPP (Responsibly Produced Peat) sisältää periaatteet ja kriteerit, jotka on tarkoitettu vastuullisen turvesuoalueiden hoitoon turpeen tuotannon aikana ja sen jälkeen. RPP-sertifioinnin tarkoituksena on varmistaa, että kasvualustana käytetty turve tulee vastuullisista lähteistä. Periaatteena on maksimoida heikentyneistä soista saatavan turpeen määrä, turvetuotannon jälkeen suositaan ennallistamisesta ja luonnontilaiset turvesuot, joilla on korkea suojeluarvo, jätetään koskemattomiksi. RPP sisältää kuusi osa-aluetta: laillisuus, hyvä hallinto, nostopaikan valinta, nostopaikan valmistelu ja turpeennosto, jälkikäyttö/ennallistaminen ja alkuperäketju.

Kekkilä-BVB

Kekkilä-BVB RPP chain of custody

Kekkilä Eesti OÜ
Kekkilä Eesti OÜ RPP Kuislemma

Kekkilä-BVB Eesti 
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste I
Kekkilä-BVB Eesti OÜ RPP Sooniste II

Kekkilä Oy
Kekkilä Oy RPP Linturahka

Hasselfors Garden AB
Hasselfors Garden RPP Ekebymossen

QUALITY MARK GOOD SOIL AND BRL SERTIFIKAATIT

Foundation Quality Mark Good Soil (QMGS) on riippumaton laatumerkki yrityksille, jotka valmistavat tuotteita kuluttajamarkkinoille. QMGS takaa tuotteen laadun, turvallisuuden, koostumuksen, puhtauden ja käytettävyyden. Yhteiskuntavastuu, ympäristönäkökohtien huomioiminen ja tuotehallinnan vastuullisuus ovat myös osa laatumerkkiä. QMGS-laatumerkin sertifioinnin tekee Control Union Certifications, joka on riippumaton ja maailmanlaajuisesti toimiva sertifiointilaitos.

An assessment guideline (BRL) is a document containing all information for the assessment of a certification system for Dutch landscaping products. The requirements included relate to both private law (quality requirements of the market) and public law (idem, of governments). Landscaping  is in possession of a BRL9341 and BRL9335 certificates, for stony substrates and composite soil products respectively. BRL certification is carried out by KIWA. More information about the BRL (availabale only in Dutch).

BVB
BVB Quality Mark Good Soil
BVB BRL9335-4 Samengestelde grondproducten
BVB BRL9341 Steenachtige producten

Jäsenyydet ja viitekehykset

YK:n Global Compact

Toimitusjohtaja sitoutuu toteuttamaan yleismaailmallisia kestävän kehityksen periaatteita ja toimimaan YK:n tavoitteiden tukemiseksi.

YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat pääperiaatteet

Maailmanlaajuinen standardi ihmisoikeuksiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi.

Carbon disclosure project (CDP) 

Voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää maailmanlaajuista sopimustietokantaa ympäristövaikutusten hallitsemiseksi.

Global Reporting Initiative (GRI)

Kestävän kehityksen raportointikehys, joka auttaa yrityksiä viestimään vaikutuksistaan kriittisiin vastuullisuuskysymyksiin.

Upright Projectin nettovaikutusten arviointimenetelmä

Menetelmä, joka määrittää yritysten nettovaikutuksen ihmisiin, planeettaan, yhteiskuntaan ja tietoon.

Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD)

Viitekehys ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin sisällyttämiseksi yrityksen johtamiseen.

Etsi

Etsimme yhteistyökumppaneita nopeasti uusiutuvan kasvualustamateriaalin viljelyyn!

Satoisa ruokohelpi sitoo hiiltä tehokkaasti ja nyt tavoittelemme keväästä 2023 alkaen runsaasti uutta viljelyalaa sille. Etsimme sopimusviljelijöitä, vuokrattavaa viljelyalaa sekä viljelyn eri vaiheisiin tarvittavia urakoitsijoita.
Kasvatettava ruokohelpi käytetään Kekkilä-BVB:n kasvualustatuotantoon. Tuotetusta ruokohelvestä osa ohjataan Suomen tehtaisiin ja osa vientiin. Olemme kiinnostuneita erityisesti yli 5 hehtaarin viljelyaloista alle 150 km etäisyydellä länsirannikosta.

Lue lisää täältä.